מאמרים שימושיים

עמוד המרכז את כל המאמרים השימושיים עבורך במקום אחד .

פשיטת רגל

פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל הפכו לפופולריים בשנים האחרונות. חייבים רבים מוצאים עצמם נאלצים להתמודד עם חובות רבים, לעתים בהיקף גדול וכן עם מספר רב של נושים המתדפקים לפתחם ודורשים מהם את תשלום החוב המגיע להם. במקרים רבים אותם נושים פותחים נגד החייבים בהליכי הוצאה לפועל דורסניים שמאלצים את אותם חייבים להתמודד באופן יומיומי עם עיקולים, מאסרים, הגבלות על חשבון הבנק, על חידוש רישיון הנהיגה וחידוש הדרכון, זימונים לחקירת יכולת, זימונים בצווי הבאה ועוד. מגוון רחב של הליכים המקשים על חייהם ומגבילים את ההתנהלות היומיומית וזאת בכדי לגבות את החובות. על כן אין זה מפתיע שחייבים רבים בחרו להסדיר את חובותיהם באמצעות הליכי פשיטת רגל.

הליכי פשיטת הרגל מספקים לחייב פתרון אפקטיבי להסדרת החוב ולקבלת " מטריית הגנה" מפני הנושים בדמות עיכוב הליכים כללי שמאפשר לנהל את החיים ללא חשיפה להליכי גבייה. גולת הכותרת בעבור החייב הנה מחיקת חובותיו על ידי בית המשפט באמצעות צו הפטר. במסגרת טיפול בתחום פשיטת רגל עוסק עורך דין ליאור כספי בייצוג מלא וכולל של חייבים, נושים וצדדי ג' בענייני פשיטת רגל, הפטר והסדרי נושים. ניסיון רב שנים בצד גבייה עבור רשויות ומוסדות וייצוג אינטנסיבי של חייבים ופושטי רגל הביאו אותנו למיסוד ושכלול תהליכי פשיטת רגל ולגיבוש שיטה מהירה ויעילה. השירות כולל טיפול בכל העניינים והפרוצדורות המשפטיות הנוגעות להליך פשיטת הרגל.

הליכי פשיטת רגל מיועדים להשיג שתי תכליות:
האחת, כינוס נכסי החייב וחלוקתם בדרך הזולה והיעילה ביותר. השנייה – לאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו יכול לפרוע את חובותיו לפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים על ידי קבלת הפטר.
בעוד התכלית הראשונה עוסקת באינטרס של הנושים, התכלית השנייה עוסקת בעניינם של החייבים. תכליות אלה אינן מתיישבות זו עם זו, שהרי הנושים מעוניינים בכיסוי מלוא החובות המגיעים להם בעוד שברצון החייב, מטבע הדברים, להשיג הפטר מן החובות מוקדם ככל האפשר. על מנת להשיג את המטרות הנזכרות יצרו דיני פשיטת הרגל מנגנון מאוזן לאכיפה קולקטיבית של זכויות נגד רכושם של חייבים, בד בבד עם האפשרות להביא לשמיטת חובות החייב ע"י מתן צו הפטר.

עיסוק בתחום פשיטת רגל כרוך באופן הדוק בתחומי ההלוואות, חובות, שטרות, ערבויות, הוצאה לפועל ותביעות כספיות. אנו פועלים למען אנשים אשר מזלם לא שפר עליהם ומצאו את עצמם חייבים, בסכומי כסף משמעותיים לבנקים, מלווים פרטיים ונושים אחרים. משרדנו מסייע לפושטי רגל לסיים את הפרק הקשה הזה ולפתוח "דף חדש" בחייהם. הליך פשיטת רגל המנוהל באופן נכון ומסודר, מאפשר לחייב להמשיך בחייו, תוך עיכוב הליכים כללי ומבלי שיצטרך לדאוג בקשר לעיקולים על חשבונותיו, ביתו ומשכורתו, דפיקות על דלתו באישון לילה ואיומים של גובי ההוצאה לפועל. משרד עורכי דין ליאור כספי מטפל במספר רב מאוד של תיקי פשיטת רגל מדי שנה וצוות המשרד בקיא בפרוצדורה הנדרשת לאורך הליך פשיטת הרגל כולו. ייצוג חייבים בתיקי פשיטת רגל כרוך בעבודה יחד עם כונס הנכסים הרשמי, נאמן מטעם בית המשפט וכמובן בית המשפט עצמו.

משרדנו מלווה את הלקוחות החל מפגישת היכרות, הגשת בקשת פשיטת רגל יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים, ממשיך בצו כינוס המעכב את כל ההליכים כנגד החייב, ניהול משא ומתן עם הנושים במטרה להגיע להסדר נושים או הפטר, כאשר בסופו של דבר מקבל החייב הפטר מחובותיו בחסות בית המשפט. הליך פשיטת רגל הינו הליך המחייב ייצוג על ידי עורכי דין מומחים בתחום, מכיוון שקיימת חשיבות עליונה לצורת הכנת בקשת פשיטת הרגל ואופן הפעולה עד מתן צו הפטר לחייב.

צור קשר עם חברת עורכי דין ליאור כספי

ליאור כספי חברת עורכי דין

תכנון הליכי פשיטת רגל

חייבים המעוניינים להיחלץ מחובותיהם עושים זאת לעתים באמצעות פתיחה בהליכי פשיטת רגל ולשם כך יש צורך לתכנון כראוי את הליכי פשיטת הרגל. השירות כולל פתיחת הליך פשיטת הרגל מטעם החייב בבית המשפט תוך תכנון קפדני של אסטרטגית פשיטת הרגל המתאימה לקבלת התוצאה המשפטית האופטימלית בעבור החייב בהתחשב במצבו הכלכלי , עברו ויכולותיו הכלכליות הנוכחיות.

הכנת בקשה לפשיטת רגל ומסמכי פשיטת הרגל

שלב הכנת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל הנו שלב מהותי וקריטי ויכול לחרוץ את גורלו של החייב בהליך פשיטת הרגל ועל כן קיימת חשיבות לאופן עריכתה של הבקשה. השירות מטעם עו"ד ליאור כספי כולל טיפול בהכנה והגשת המסמכים והאסמכתאות הנדרשות במסגרת הליך פשיטת רגל תוך תכנון והצגה מושכלת של תמונת המצב הכלכלית והסוציו אקונומית של החייב במטרה ליצור ולהדגיש את המצב המתאים ביותר מזווית הראיה של הלקוח.

ייצוג בהליכי פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל כולל דיונים, שיחות ומו"מ כשבעניינים אלו מעורבים הכונס הרשמי, המנהל המיוחד ובית המשפט ועל כן ישנו צורך בייצוג מקצועי בפני גורמים אלו במסגרת ההליך. שירותיו של עורך דין ליאור כספי כוללים ייצוג משפטי מלא של הלקוח וענייניו השונים באופן מלא בבית המשפט במסגרת הליכי פשיטת הרגל, הן בפני השופט בבית המשפט והן כלפי הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד ו/או נושי החייב.

ייצוג במסגרת הליכים לביטול הליכי פשיטת רגל

חייב הפותח בהליכי פשיטת רגל חשוף בכל עת לביטול הליכי פשיטת רגל ביוזמת בית המשפט, הכונס הרשמי או המנהל המיוחד. שירותיו המשפטיים של עו"ד ליאור כספי כוללים ייצוג נושים וחייבים בהליכים משפטיים לביטול הליכי פשיטת רגל המתנהלים כנגד חייב אשר יכולים להיפתח הן לבקשת הנושה, הן על פי החלטת בית המשפט והן על פי בקשת הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד.

טיפול בביטול עיקולים והגבלות במסגרת הליכי פשיטת רגל

במסגרת הליכי פשיטת רגל ואף טרם לכן ננקטים כנגד החייב הליכי גביה שונים המגבילים את חירותו ויכולתו לתפקד. במסגרת הליכי פשיטת הרגל ניתן להביא לביטולן של ההגבלות. שירותי הייצוג מטעם עורך הדין איתן עדשה כוללים ייצוג חייבים בכל הקשור לביטול עיקולים והסרת הגבלות המוטלות על חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל לרבות הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה של חייבים בפשיטת רגל.

טיפול וייצוג בענייני מזונות נגד או בעבור פושט רגל

ביחס למזונות שוטפים וחוב מזונות בהם חייב פושט רגל קבע המחוקק כללים ייחודיים. ייצוגו של עורך הדין כספי כולל ייצוג חייבים בפשיטת רגל כנגד הזכאיות למזונות ומנגד, טיפול בעבור נשים הזכאיות לדמי מזונות בגביית חוב המזונות מפושט הרגל.

טיפול משפטי נוסף בנושא פשיטת רגל

נושאים נוספים המטופלים ע"י עורכי דין ליאור כספי במסגרת הליכי פשיטת רגל:

• ייצוג לצורך מימוש נכסי פושט רגל
• ייצוג חייבים ונושים במסגרת חקירה בפני הכונס הרשמי והמנהל המיוחד וכן ייצוג באסיפות נושים
• ייצוג צדדי ג' במסגרת בקשות בהם מעורבים ובכלל זה בקשות בעניין ביטול הענקות והעברות מרמה
• ייצוג נושים בכל הקשור לגביית החוב מפושט רגל

 

פשיטת רגל – מידע מורחב

הליכי פשיטת רגל

במסגרת הליכי פשיטת הרגל משימת הסדרת חובות החייב נמסרת לבית המשפט אשר מבצע בדיקה מעמיקה של מצבו הכלכלי של החייב לרבות נכסיו והתחייבויותיו וכן הכנסותיו השוטפות אל מול הוצאותיו ולאחר מכן מבצע הסדר כולל של חובות החייב בהתחשב במצבו ובאמצעות חיובו בתשלומים חודשיים ומימוש זכויותיו ונכסיו לטובת נושיו. ניהול הליכי פשיטת רגל מאפשר לחייב למחוק חלק מסוים, ולעתים חלק ניכר, מחובותיו ומאפשר לחייב לקבל פטור מלא מתשלומם. למעשה, הליך פשיטת רגל מאפשר לחייב לפתוח דף חדש ללא התחייבויות כספיות, ללא חובות המעיקים עליו וללא נושים הרודפים אותו. במסגרת ההליכים המתנהלים רשאי החייב לבקש כי בית המשפט ייתן לו הפטר, דהיינו פטור מחובותיו, ובית המשפט אשר מקבל בקשה למתן צו הפטר רשאי לתת לחייב הפטר או במילים אחרות פטור אשר הנו מלא ו/או חלקי ו/או מותנה בתנאים.

מהו מעשה פשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל מגדירה מקרים שונים הנחשבים למעשה פשיטת רגל ואלו המרכזיים מביניהם:

• חייב שביצע עברת מרמה
• חייב המתחמק מנושיו
• עוקל נכס של החייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל
• לא קיים את הדרישות במסגרת התראת פשיטת רגל שנשלחה אליו
• בכוונה להתחמק מנושיו, יצא את הארץ או נשאר בחו"ל או הוקיר את רגליו ממקום עסקו או מבית מגוריו או התחמק ממקום אחר שבו מצוי נושה
• התבודד על מנת שנושיו לא יוכלו להתקשר עמו
• עוקל נכס מנכסיו ונמכר בהוצאה לפועל
• הגיש בקשה לפשיטת רגל או הצהיר שאין הוא יכול לשם את חובותיו
• הודיע לנושיו כי הפסיק או הוא עומד להפסיק לשלם את חובותיו
• לא מילא אחר הדרישות המפורטות במסגרת התראת פשיטת רגל
כל אחד מן המעשים והמחדלים הנ"ל מהווה עילה לפתיחה בהליך פשיטת רגל.

תנאי פשיטת רגל

על מנת להיכנס להליכי פשיטת רגל חייבים להתקיים מספר תנאים מצטברים:

• כלל חובות החייב עולה על סך של 13,177 ₪ ( סכום זה הנו צמוד למדד המחירים לצרכם ומתעדכן מעת לעת)
• החייב צירף לבקשתו למתן צו פשיטת רגל את המסמכים והטפסים הנדרשים לצורך כניסה להליך (דין וחשבון על הכנסות והוצאות, כתב הסכמה למסירת מידע, תצהיר הסתבכות בחובות)
• ככל שהחייב מבקש כי יינתן צו כינוס לנכסיו עליו לבקש גם את אישור הכונס הרשמי בכתב לעניין זה.
הליכי פשיטת רגל טיפוסיים כוללים מספר שלבים בעלי סדר כרונולוגי עוקב כשלכל שלב תפקידים ומשמעויות שונות אשר יוצגו באופן מפורט בהמשך.

שלבי פשיטת רגל

• דיווח מפורט של החייב אודות חובותיו, רכושו, הכנסותיו והוצאותיו כחלק מבקשה למתן צו פשיטת רגל המוגשת לכונס הרשמי טרם פתיחת תיק בית המשפט לצורך מתן תגובה לבקשה

• בחינה מדוקדקת של מצבו הכלכלי של החייב על ידי הכונס הרשמי ו/או שלוחיו לצורך גיבוש עמדתה ותגובה בדבר כניסתו של החייב להליך פשיטת הרגל

• עיכוב הליכים כללי כנגד החייב במסגרת צו כינוס

לשיחה עם אחד מנציגי המשרד