מאמרים שימושיים

עמוד המרכז את כל המאמרים השימושיים עבורך במקום אחד .

סיוע לחייבים

תכנון הליכי פשיטת רגל

חייבים המעוניינים להיחלץ מחובותיהם עושים זאת לעתים באמצעות פתיחה בהליכי פשיטת רגל ולשם כך יש צורך לתכנון כראוי את הליכי פשיטת הרגל. השירות כולל פתיחת הליך פשיטת הרגל מטעם החייב בבית המשפט תוך תכנון קפדני של אסטרטגית פשיטת הרגל המתאימה לקבלת התוצאה המשפטית האופטימלית בעבור החייב בהתחשב במצבו הכלכלי , עברו ויכולותיו הכלכליות הנוכחיות.

ייצוג בהליכי פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל כולל דיונים, שיחות ומו"מ כשבעניינים אלו מעורבים הכונס הרשמי, המנהל המיוחד ובית המשפט ועל כן ישנו צורך בייצוג מקצועי בפני גורמים אלו במסגרת ההליך. שירותיו של עורך דין ליאור כספי כוללים ייצוג משפטי מלא של הלקוח וענייניו השונים באופן מלא בבית המשפט במסגרת הליכי פשיטת הרגל, הן בפני השופט בבית המשפט והן כלפי הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד ו/או נושי החייב.

ייצוג חייבים בהסדרי נושים

הסדרי נושים מהווים דרך משפטית להסדרת חובות במסגרת הליכי פשיטת רגל ושלא במסגרת הליכי פשיטת רגל. שירותיו של עו"ד ליאור כספי כולים ייצוג, טיפול, תכנון ובניית הסדרי נושים והסדרי פשרה המוגשים מטעם חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל ושלא במסגרת הליכי פשיטת רגל לצורך השגת התוצאה הטובה ביותר בעבור הלקוח.

ייצוג בהליכי הפטר

הפטר הנו צו שיפוטי הקובע כי החייב פטור מחובותיו ומהווה שלב שכל חייב הפותח בהליכי פשיטת רגל חפץ להגיע אליו. שירותיו של עורך דין ליאור כספי כוללים ייצוג חייבים בבקשה למתן צו הפטר על כל שלבי ההליך החל משלב הגשת הבקשה לבית המשפט, במסגרת הדיונים וההליכים הנוגעים לבקשת הפטר ועד לסיום ההליך בצו הפטר וסגירת תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב.

ייצוג וטיפול בתביעות חוב

נושה המעוניין להיכלל בהליך פשיטת הרגל צריך להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי שכן אחרת הוא לא יוכל להיפרע מהחייב (למעט במקרים מיוחדים). השירות המשפטי מטעם עו"ד ליאור כספי כולל ייצוג חייבים ונושים במסגרת תביעות חוב לרבות טיפול, התגוננות והתייחסות לתביעות חוב המוגשות על ידי נושים כנגד חייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

טיפול בביטול עיקולים והגבלות במסגרת הליכי פשיטת רגל

במסגרת הליכי פשיטת רגל ואף טרם לכן ננקטים כנגד החייב הליכי גביה שונים המגבילים את חירותו ויכולתו לתפקד. במסגרת הליכי פשיטת הרגל ניתן להביא לביטולן של ההגבלות. שירותי הייצוג מטעם עורך הדין איתן עדשה כוללים ייצוג חייבים בכל הקשור לביטול עיקולים והסרת הגבלות המוטלות על חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל לרבות הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה של חייבים בפשיטת רגל.

טיפול וייצוג בענייני מזונות נגד או בעבור פושט רגל

ביחס למזונות שוטפים וחוב מזונות בהם חייב פושט רגל קבע המחוקק כללים ייחודיים. ייצוגו של עורך הדין כספי כולל ייצוג חייבים בפשיטת רגל כנגד הזכאיות למזונות ומנגד, טיפול בעבור נשים הזכאיות לדמי מזונות בגביית חוב המזונות מפושט הרגל.

חייבים המעוניינים להיחלץ מחובותיהם עושים זאת לעתים באמצעות פתיחה בהליכי פשיטת רגל ולשם כך יש צורך לתכנון כראוי את הליכי פשיטת הרגל. השירות כולל פתיחת הליך פשיטת הרגל מטעם החייב בבית המשפט תוך תכנון קפדני של אסטרטגית פשיטת הרגל המתאימה לקבלת התוצאה המשפטית האופטימלית בעבור החייב בהתחשב במצבו הכלכלי , עברו ויכולותיו הכלכליות הנוכחיות.

ייצוג בהליכי פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל כולל דיונים, שיחות ומו"מ כשבעניינים אלו מעורבים הכונס הרשמי, המנהל המיוחד ובית המשפט ועל כן ישנו צורך בייצוג מקצועי בפני גורמים אלו במסגרת ההליך. שירותיו של עורך דין ליאור כספי כוללים ייצוג משפטי מלא של הלקוח וענייניו השונים באופן מלא בבית המשפט במסגרת הליכי פשיטת הרגל, הן בפני השופט בבית המשפט והן כלפי הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד ו/או נושי החייב.

ייצוג חייבים בהסדרי נושים

הסדרי נושים מהווים דרך משפטית להסדרת חובות במסגרת הליכי פשיטת רגל ושלא במסגרת הליכי פשיטת רגל. שירותיו של עו"ד ליאור כספי כולים ייצוג, טיפול, תכנון ובניית הסדרי נושים והסדרי פשרה המוגשים מטעם חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל ושלא במסגרת הליכי פשיטת רגל לצורך השגת התוצאה הטובה ביותר בעבור הלקוח.

ייצוג בהליכי הפטר

הפטר הנו צו שיפוטי הקובע כי החייב פטור מחובותיו ומהווה שלב שכל חייב הפותח בהליכי פשיטת רגל חפץ להגיע אליו. שירותיו של עורך דין ליאור כספי כוללים ייצוג חייבים בבקשה למתן צו הפטר על כל שלבי ההליך החל משלב הגשת הבקשה לבית המשפט, במסגרת הדיונים וההליכים הנוגעים לבקשת הפטר ועד לסיום ההליך בצו הפטר וסגירת תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב.

ייצוג וטיפול בתביעות חוב

נושה המעוניין להיכלל בהליך פשיטת הרגל צריך להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי שכן אחרת הוא לא יוכל להיפרע מהחייב (למעט במקרים מיוחדים). השירות המשפטי מטעם עו"ד ליאור כספי כולל ייצוג חייבים ונושים במסגרת תביעות חוב לרבות טיפול, התגוננות והתייחסות לתביעות חוב המוגשות על ידי נושים כנגד חייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

טיפול בביטול עיקולים והגבלות במסגרת הליכי פשיטת רגל

במסגרת הליכי פשיטת רגל ואף טרם לכן ננקטים כנגד החייב הליכי גביה שונים המגבילים את חירותו ויכולתו לתפקד. במסגרת הליכי פשיטת הרגל ניתן להביא לביטולן של ההגבלות. שירותי הייצוג מטעם עורך הדין איתן עדשה כוללים ייצוג חייבים בכל הקשור לביטול עיקולים והסרת הגבלות המוטלות על חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל לרבות הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה של חייבים בפשיטת רגל.

טיפול וייצוג בענייני מזונות נגד או בעבור פושט רגל

ביחס למזונות שוטפים וחוב מזונות בהם חייב פושט רגל קבע המחוקק כללים ייחודיים. ייצוגו של עורך הדין כספי כולל ייצוג חייבים בפשיטת רגל כנגד הזכאיות למזונות ומנגד, טיפול בעבור נשים הזכאיות לדמי מזונות בגביית חוב המזונות מפושט הרגל.

לשיחה עם אחד מנציגי המשרד